آپدیت بایوس HP Prolian ML310e Gen 8 v2

من یک m310e v2 gen 8 با ilo 2.82 دارم اما نمی توانم بایوس را از طریق ROMPACK یا ILO آپدیت کنم.
 
من بایوس J04 12/10/2012 (AU) دارم

 

من به ILO در دستگاه دسترسی دارم و این به خوبی کار می کند.

من چند نسخه بایوس را دانلود کردم اما هیچ کدام کار نمی کند. هنگام آپلود از ILO با شکست مواجه می شود.

هنگامی که من با استفاده از USB ROMPACK بوت می‌کنم، این مشکل نیز وجود ندارد و می‌گوید هیچ نسخه بایوس در دسترس نیست.

من سعی کردم از سرویس پک استفاده کنم، اما با شکایت از اینکه DVD من وصل نیست، به grub بوت می شود. در عوض من یک SATA SSD متصل دارم. در آن SATA

کسی می تواند کمک کند؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-prolian-ml310e-gen-8-v2-bios-update/m-p/7184560#M180931