آیا این فقط من هستم یا HPE بدترین وب سایت را دارد؟

طعنه آمیز است که مایکروسافت و HPE، دو شرکتی که در 20 سال گذشته توصیه کرده ام، هر دو بدترین وب سایت را دارند. تمام کرک. ما به چیزهای جدید شما اهمیت نمی دهیم. ما از قبل آن را می فروشیم>. OMG>

آیا ساختن یک وب سایت مستقیم برای دانلود به روز رسانی ها خیلی سخت است؟ یا بگیر LSJDF:JF:SKDJ:Lkj شما با هم، یا ما شروع به فروش DELL می کنیم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/feedback/is-it-just-me-or-does-hpe-have-the-worst-website/m-p/7183533#M15090