آیا می توانید از SNMP V3 در Alletra 6000 استفاده کنید

من به دنبال این هستم که آرایه های alletra 6050 خود را به Logic Monitor متصل کنم، از آنچه خواندم باید از SNMP استفاده کنم، اما با نگاهی به رابط کاربری گرافیکی، به نظر می رسد که فقط از حداکثر نسخه 2 استفاده می کند.

من فکر می کردم که تا به حال از SNMP v3 استفاده می کنید، اگر می توانید این کار را انجام دهید، آیا می توانید تأیید کنید که چه کسی SNMP v3 را تنظیم کرده است؟

 

با تشکر
منبع: https://community.hpe.com/t5/application-integration/can-you-use-snmp-v3-on-alletra-6000/m-p/7190848#M1278