آیا WSAPI برای HPE 9000 و HPE 6000 یکسان است؟

سلام تیم

من اسناد WSAPI زیر را که اساساً برای آرایه HPE 9000 است، بررسی کرده ام.
HPE 9000 WSAPI 

فقط می خواستم بدانم آیا این WSAPI برای خانواده HPE 6000 نیز یکسان است یا آیا ما WSAPI/API های مختلفی برای خانواده HPE 6000 در دسترس داریم؟ اگر بله، لطفاً پیوند WSAPI برای خانواده HPE 6000 را به اشتراک بگذارید؟

 

با تشکر،

ماهندرا
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-9000-and-HPE-e3000-Servers/Is-WSAPI-same-for-HPE-9000-and-HPE-6000/m-p/7174102#M44280