ادعای دستگاه HP Unix 10.2

سلام،

برای اتصال یک MO SCSI به B2600 به کمک نیاز دارم. وقتی درایو از طریق کارت SCSI به B260 وصل می شود با می بینم
دیسک ioscan -fnC

اسکریپت در جمعه 18 نوامبر 13:44:36 2022 شروع شد

# دیسک ioscan -fnC

Class I H/W Path Driver S/W State H/W نوع توضیحات

================================================== ======================

دیسک 0 10/0/14/0.0.0 sdisk CLAIMED DEVICE TSSTcorpIDE CDROM

/dev/dsk/c0t0d0 /dev/rdsk/c0t0d0

دیسک 1 10/0/15/0.6.0 sdisk CLAIMED DEVICE FUJITSU MBA3147NC

/dev/dsk/c2t6d0 /dev/rdsk/c2t6d0

دیسک 8 10/1/1/0.2.0 sdisk ناشناس FUJITSU MCE3064SS ناشناخته

باید FUJITSU MCE3064SS را وصل کنم. اگر این یکی را با HP UX 10.2 به B180 وصل کنم، بدون هیچ کمکی دستگاه را تشخیص می دهد.

چه چیزی را باید تغییر دهم تا کار کند؟

با تشکر.
منبع: https://community.hpe.com/t5/system-administration/hp-unix-10-2-device-claim/m-p/7177923#M491765