ارائه هوشمند

Intell,igent Prosvisiong پس از فشار دادن F10 در HPE Proliant DL360 Gen10 شروع نمی شود، مستقیماً ویندوز را راه اندازی می کند.

بایوس در حال حاضر با جدیدترین نسخه 2023 به روز می شود

F10 رنگ را به سفید تغییر دهید اما شروع نکنید
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/intelligent-proviosing/m-p/7192283#M182313