ارتقا از OneView 5.30.00-0421400 به 5.4

سلام

به دلیل ارتقای مسیری که HPE توصیه می کند اینجا

من HPE_OneView_5.40.00_update_Z7550-96958.bin را دانلود کردم

اما وقتی می خواهم تصویر را آپلود کنم، با این خطا مواجه می شوم:

موضوع

تصویر به‌روزرسانی HPE_OneView_5.40.00_update_Z7550-96958.bin با پلتفرم دستگاه سازگار نیست و حذف خواهد شد.

وضوح

تصویری را انتخاب کنید که با پلتفرم دستگاه Synergy Composer سازگار است و دوباره امتحان کنید.

کدام تصویر برای من سازگار است؟

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/upgrade-from-oneview-5-30-00-0421400-to-5-4/m-p/7188485#M8163