استفاده از فضای خام 3par-FC

 

 

11111111.png

 

KakaoTalk_20230215_133305332_01.jpgKakaoTalk_20230215_133305332_02.jpg

مشکلی در 3par 10400 وجود دارد. هشداری وجود دارد که استفاده از فضای خام بیش از 95٪ است.

از طرف مشتری، داده‌ها از یک سال و نیم پیش در حجم داده‌ها درج نشده است، استفاده در سال 2021 85 درصد باقی مانده است و استفاده از سال 2022 افزایش یافته است و مشکوک‌ترین دلیل افزایش، رشد فایل در حجم عکس فوری من تعجب می کنم که چرا حجم فایل های روی snapshot می تواند ناگهان افزایش یابد و اگر فایل های روی حجم Snapshot پاک شوند، روی پشتیبان گیری تأثیر می گذارد.

همچنین فضای تخصیص خام را با فضای استفاده خام اشتباه می گیرد.

چه اقدامات اصلاحی در آینده باید انجام شود؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-fc-raw-space-usage/m-p/7182925#M8360