استفاده از Brocade WebTools پس از انحراف اینترنت اکسپلورر توسط مایکروسافت

برای اینکه مایکروسافت اج بتواند WebTools را با استفاده از v7.x یا v8.x FOS روی سوئیچ اجرا کند، چه چیزی باید در سیستم Windows10 تغییر کند؟ من قبلا از اینترنت اکسپلورر استفاده می کردم اما مایکروسافت تصمیم گرفت که دیگر به آن نیازی نداشته باشم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-storage-networking-switches/using-brocade-webtools-after-internet-explorer-yanked-by/m-p/7185639#M332