اعضای تیم متعهد چگونه فرهنگ یک شرکت را ایجاد می کنندگارانتی HPE
چه در هیوستون و چه در سراسر جهان، اعضای تیم ما بزرگترین دارایی ما هستند، و ما در تلاشیم تا آنها را با انگیزه و احساس قدردانی در طول سال حفظ کنیم. گفتگوی Rishi و HPE’s Grilling Guys را در تگزاس تماشا کنید و برای یک غذای مورد علاقه ساحل خلیج (Mudbugs) آماده شوید.


منبع: https://www.hpe.com/us/en/newsroom/blog-post/2023/04/how-engaged-team-members-create-a-companys-culture.html