امکان ورود به حساب HPE وجود ندارد

سلام،

 

مطمئن نیستم این کجا باید برود

 

ما یک سرور در حال استقرار داریم و من هفته گذشته بدون هیچ مشکلی وارد حساب HPE خود در مرکز نرم افزار شدم، اما این هفته نمی توانم وارد سیستم شوم و پیام زیر را دریافت کنم:

HPE متاسف است که در حال حاضر نمی تواند درخواست شما را پردازش کند.

آیا می توان این را بررسی کرد، لطفاً، من برای استقرار آنها نیاز به دسترسی به کلیدهای مجوز دارم.

با تشکر،

و.
منبع: https://community.hpe.com/t5/software-general/unable-to-login-to-hpe-account/m-p/7190313#M779