اندازه‌گیری بر اساس کنترل‌کننده‌ها و درایوهای آرایه هوشمند

سلام،

وقتی می‌خواهیم یک سرور پرکار را با یک کنترلر megaraid و دسته‌ای از درایوها پیکربندی کنیم، از چه ابزاری برای به دست آوردن یک نشانه خام از عملکرد (IOPS، توان عملیاتی و زمان پاسخگویی) استفاده کنیم؟

ابزاری مانند HPE Ninja Online برای MSA خوب خواهد بود.

معیارهای عملکرد در برخی از مشخصات سریع ذکر شده است، با این حال حافظه پنهان روی یک کنترلر حمله باید این اعداد را بهبود بخشد. تنها چیزی که وجود دارد این است که هیچ جا مشخص نشده است که چه بهبود عملکردی را می توان انتظار داشت.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/sizing-based-on-smart-array-controllers-and-drives/m-p/7186861#M18431