بازنشانی منطقی دسترسی مستقیم HP LOGICAL VOLUME RAID-0 SSDSmartPathCap- En-سلام،

از چند روز پیش با فعال کردن پشتیبان‌گیری افزایشی cpanel و خطاهای hpsa با سرور hp و کنترلر p440ar مشکل داریم:

[Sat May 20 08:05:16 2023] hpsa 0000:03:00.0: scsi 0:1:0:1: بازنشانی منطقی دسترسی مستقیم HP LOGICAL VOLUME RAID-0 SSDSmartPathCap- En- Exp=1
[Sat May 20 08:05:17 2023] hpsa 0000:03:00.0: دستگاه آماده است.
[Sat May 20 08:05:17 2023] hpsa 0000:03:00.0: scsi 0:1:0:1: بازنشانی منطقی با موفقیت انجام شد دسترسی مستقیم HP LOGICAL VOLUME RAID-0 SSDSmartPathCap- En- Exp=1
[Sat May 20 08:07:09 2023] hpsa 0000:03:00.0: scsi 0:1:0:1: بازنشانی منطقی دسترسی مستقیم HP LOGICAL VOLUME RAID-0 SSDSmartPathCap- En- Exp=1
[Sat May 20 08:07:38 2023] hpsa 0000:03:00.0: دستگاه آماده است.
[Sat May 20 08:07:38 2023] hpsa 0000:03:00.0: scsi 0:1:0:1: بازنشانی منطقی با موفقیت انجام شد دسترسی مستقیم HP LOGICAL VOLUME RAID-0 SSDSmartPathCap- En- Exp=1
[Sat May 20 08:09:19 2023] hpsa 0000:03:00.0: scsi 0:1:0:1: بازنشانی منطقی دسترسی مستقیم HP LOGICAL VOLUME RAID-0 SSDSmartPathCap- En- Exp=1
[Sat May 20 08:09:23 2023] hpsa 0000:03:00.0: دستگاه آماده است.
[Sat May 20 08:09:23 2023] hpsa 0000:03:00.0: scsi 0:1:0:1: بازنشانی منطقی با موفقیت انجام شد دسترسی مستقیم HP LOGICAL VOLUME RAID-0 SSDSmartPathCap- En- Exp=1
[Sat May 20 08:11:12 2023] hpsa 0000:03:00.0: scsi 0:1:0:1: بازنشانی منطقی دسترسی مستقیم HP LOGICAL VOLUME RAID-0 SSDSmartPathCap- En- Exp=1
[Sat May 20 08:11:13 2023] hpsa 0000:03:00.0: دستگاه آماده است.
[Sat May 20 08:11:13 2023] hpsa 0000:03:00.0: scsi 0:1:0:1: بازنشانی منطقی با موفقیت انجام شد دسترسی مستقیم HP LOGICAL VOLUME RAID-0 SSDSmartPathCap- En- Exp=1

آرایه raid خوب است و مشکلی در سخت افزار وجود ندارد و سیستم عامل کنترلر 7.00 است، اما سیستم هنگ و سرویس ها مانند mysql و et در حال از بین رفتن هستند، اما فقط در حین ایجاد پشتیبان افزایشی و با استفاده از rsync.

آیا کسی به مشکل اشاره کرده است و آیا کسی می داند چگونه این مشکل را حل کنم؟

 

با احترام
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/resetting-logical-direct-access-hp-logical-volume-raid-0/m-p/7188463#M18594