بایوس را ارتقا دهید

برای ارتقاء بایوس در پروبوک 6465b به چه چیزی نیاز دارم

با تشکر برای هر گونه اطلاعات
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/upgrade-bios/m-p/7176232#M179488