بررسی گارانتی HPE

به عنوان بخشی از تحول دیجیتال مرکز پشتیبانی HPE، بررسی ضمانت HPE افزایش یافته است.


لطفا برای توضیحات بیشتر به پست زیر مراجعه کنید:


چگونه گارانتی HPE را بررسی کنیم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/your-questions-about-the-hpe/hpe-warranty-check/m-p/7183052#M11707