برق EL1000 گزارش خطای TPMمن یک سرور EL1000 در گارانتی دارم. این سرور با خطا روشن می شود: خطای TPM ناشناخته. فریمور بایوس رو هم آپدیت کردم ولی هنوز مشکل دارم.845aa27d-50ea-456f-ac8e-04e756efce92.jpg
منبع: https://community.hpe.com/t5/apollo/el1000-power-on-report-tpm-error/m-p/7199992#M2892