تعویض HPE 3PAR 7000

من به دنبال جایگزینی سری 2 x 3PAR 7400 (فقط SAN) با موارد زیر هستم:

جایگزین 3PAR به عنوان مثال Primera یا Nimble یا

پس از افزودن قفسه‌ها، آن را به گره‌های موجود در Netapp AFF منتقل کنید

پس از افزودن گره ها و قفسه ها، آن را به گره های جدید در یک خوشه AFF Netapp منتقل کنید

چند راه سطح بالا برای تجزیه و تحلیل حجم کار موجود و اینکه آیا Netapp من می تواند آن را (با یا بدون اضافه کردن گره) و همچنین اندازه گیری آن در مقایسه با پیشنهادات HPE جدید مانند Primera، مدیریت کند یا خیر؟

من قدردانی می‌کنم که احتمالاً تعدادی از فروشندگان عالی در زیر مجموعه وجود دارند، اما ترجیح می‌دهم این موضوع را عمدتاً با مهندسان/ادمین‌های SAN در میان بگذارم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/hpe-3par-7000-replacements/m-p/7186385#M397