جایگزینی درایوهای SAS SFF با SSD

ما در حال حاضر یک DL580 Gen 10 داریم که دارای 8x 15X SAS DS 900Gb (870795) است و می‌خواهم بدانم آیا می‌توانم آن را با HPE Mixed Use SSD 1.92 TB – SATA 6Gb/s جایگزین کنم.

اگر چنین است آیا عملکرد بهتر خواهد بود؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/replacing-sas-sff-drives-with-ssd/m-p/7188369#M181559