حذف Fault DiskGroup ممکن نیست

یک مشکل جدی در msa2052 ما وجود دارد
اخیراً سازمان ما یک حافظه ذخیره سازی msa2050 خرید و در ابتدا سعی کردم با آزمایش سخت یک گروه دیسک بسازم پس از آن وقتی هارد دیسک های ssd اصلی را نصب کردیم نتوانستم گروه دیسک آزمایشی را حذف کنم زیرا آنها دیگر وجود ندارند و هارد دیسک های ssd جدید. در فضای ذخیره سازی موجود هستند، من باید گروه دیسک جدیدی را با این هارد دیسک جدید ایجاد کنم، اما 2 عدد هارد دیسک عضو گروه دیسک آزمایشی هستند و نمی توانم گروه دیسک آزمایشی را حذف کنم.
راخطا>>>>>>> استحذف گروه دیسک ممکن نیست. عملیات درخواستی تکمیل نمی شود زیرا استخر مجازی ناسالم است<<<<<<<<<<
منبع: https://community.hpe.com/t5/MSA-Storage/Unable-to-remove-Fault-DiskGroup/m-p/7171394#M15766