خطاهای CRC -3par ذخیره سازی کاهش یافته است

خطاهای CRC پورت 101.jpg

سلام دوستان

من مشکلی دارم که در SSMC من ظاهر می شود، خطا را در پورت ذخیره سازی نشان می دهد، در پورت های دیگر نیز همین خطا را نشان می دهد.

ریشه این موضوع چه می تواند باشد
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-3PAR-StoreServ-Storage/CRC-Errors-3par-storage-degraded/m-p/7174146#M7969