خطای بحرانی سرور (اطلاعات سرویس: خطا روشن، برد سیستم، AUX/Main EFUSE

سلام،

ما یک DL 380 Gen9 (M3G77A) با سیستم عامل دوگانه PSU 754381-001 800 W 1.00 داریم.

ما کیت GPU را با و رایزر GPU خریداری کردیم. ما یک HP nVidia Tesla P100 16GB PCIe 3.0 x16 Q0E21A را قرار دادیم و وقتی سرور را روشن می کنیم، خطا را دریافت می کنیم.

خطای بحرانی سرور (اطلاعات سرویس: خطا روشن، برد سیستم، AUX/Main EFUSE Regulator 1 (10h))

هر گونه کمکی قدردانی خواهد شد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/server-critical-fault-service-information-power-on-fault-system/m-p/7176718#M179609