خطا هنگام تلاش برای تغییر داور

سلام،

من دستور svt-arbiter-instance-set را برای تغییر آربیتر یک خوشه اجرا می کنم. هنگام انجام این کار، پیام‌رسان زیر را دریافت می‌کنم.

اطلاعات تکمیلی:
Arbiter در دسترس نیست
TException – سرویس پرتاب کرده است: TaskException(errorCode=124, extendedResponse=[ArbiterUnavailable])

آدرس، داور خوشه دیگری است و در حال اجراست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/error-when-attempting-to-change-arbiter/m-p/7191074#M4175