خوشه HPE NAS

سلام، آیا کسی می تواند راه حل بهترین تجهیزات NAS را از HPE به اشتراک بگذارد که از خوشه بندی فعال-غیرفعال بین دو NAS HPE پشتیبانی می کند؟ هر دو سرور NAS در مکان های مختلف قرار دارند.

شاید کسی چیزی را اجرا کرده باشد.

پیشاپیش از شما متشکرم
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-clustering/hpe-nas-cluster/m-p/7187642#M1724