درایورهای HPE Microserver Gen10 از دست رفته است

سلام به همه.

من سعی می کنم درایورهای HPE Microserver Gen 10. P04923-421 را پیدا کنم اما نمی توانم درایور نرم افزار را پیدا کنم.

من سعی کردم بفهمم چه دانلودهایی برای حل این مشکل موجود است، اما نمی توانم درایور نرم افزاری را برای این کار از طریق HPE پیدا کنم.https://support.hpe.com/connect/s/search?language=en_US#q=p04923-421&t=Products&sort=relevancy&numberOfResults=25https://support.hpe.com/connect/s/product?ismnp=0&l5oid= 1012241014&productNumber=P18584-421&cep=on&kmpmoid=1012307476&tab=driversAndSoftware

آیا ایده ای برای رفع این مشکل دارید؟

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpe-microserver-gen10-missing-drivers/m-p/7182998#M18108