درایور کنترلر HPE Dynamic Smart Array B140i SATA RAID برای Red Hat Enterprise Linux 8.7

آیا کسی می داند که درایور ذخیره سازی به روز شده B140i برای RHEL 8.7 چه زمانی قرار است منتشر شود؟ تقریبا یک ماه از عرضه 8.7 می گذرد و به نظر نمی رسد هنوز درایور به روز شده ای وجود داشته باشد.

درایور 8.6 اینجاست: https://support.hpe.com/hpesc/public/swd/detail?swItemId=MTX_347dd71b29b14152809e47e376

عبارت جستجوی ذخیره شده اینجاست:
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpe-dynamic-smart-array-b140i-sata-raid-controller-driver-for/m-p/7178701#M17747