درایو تخریب شده MSA2050سلام،

من یک MSA2050 با دیسک تخریب شده دارم. من 1 دیسک را به عنوان یدکی جهانی پیکربندی کرده ام. روش صحیح تعویض آن دیسک چیست؟ آیا گزینه ای برای خرابی دیسک وجود دارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa2050-degraded-drive/m-p/7199528#M16954