درخواست: ILO Amplifier Integrated Console

محتوای توصیه شده سیستم:


1. مشاوره: HPE Integrated Lights-Out – استفاده از CPU بالا برای بسته تقویت کننده iLO نسخه 1.80


2. مشاوره: بسته تقویت‌کننده چراغ‌های خروجی یکپارچه HPE (iLO) – بسته تقویت‌کننده iLO در حین اقدام حذف سرور پاسخگو نمی‌شود


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/ilo-amplifier-integrated-console/m-p/7177509#M9573