دریافت پیام LCD در HPUX 10.20

ما تعدادی جعبه داریم که دارای HPUX 10.20 هستند که دارای صفحه نمایش LCD در جلو هستند. به غیر از رفتن به خود کامپیوتر و نگاه کردن به آن، آیا راهی برای دریافت پیام در حال نمایش روی LCD وجود دارد؟ ما به خصوص به مواردی مانند خرابی فن (که در LCD نشان داده شده است) علاقه مند هستیم، زیرا بدون ایستادن در مقابل دستگاه قابل مشاهده نیستند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/system-administration/getting-lcd-message-in-hpux-10-20/m-p/7187879#M491795