در حال انتقال گواهینامه من به یک شناسه یادگیری جدید

پس از تصاحب شرکت من با این واقعیت مواجه شدم که نمی توانم ایمیل مرتبط با شناسه یادگیری خود را تغییر دهم.

طبق دستور من یک شناسه یادگیری جدید ایجاد کرده ام و باید

یک ایمیل به شما ارسال کنید دفتر برنامه آموزشی و صدور گواهینامه HPE منطقه ای درخواست کنید که سابقه یادگیری شما (گواهینامه ها، دوره ها، امتحانات) به شناسه یادگیرنده HPE جدید شما منتقل شود.
لطفا نام کارفرمای فعلی و قبلی خود را در ایمیل خود ذکر کنید.

اما آدرس ایمیل برای پیدا کردن آدرس ایمیل من دفتر برنامه آموزشی و صدور گواهینامه HPE منطقه ایشکسته است

آیا کسی می تواند به آدرس ایمیل صحیح (برای ایتالیا، بنابراین فکر می کنم EMEA) کمک کند.

با تشکر

مارکو مانفردینی
منبع: https://community.hpe.com/t5/my-learning-certification/transferring-my-certification-to-a-new-learning-id/m-p/7180872#M1594