دستگاه غیرقابل دسترسی/غیرقابل پینگ

محدودیت‌های HPEOV در صورت غیرقابل دسترسی/مرده بودن سرور (بدون برق به blade/DL و غیره از جمله iLO 4/5) چیست؟ در مورد یک خطای سخت افزاری که هنوز iLO قابل دسترسی است، آیا موردی را به پشتیبانی HPE ارسال می کند؟ فرض بر این است که نرم افزار شخص ثالث مانند SCOM باید برای دستگاه های غیرقابل دسترسی/پینگ استفاده شود. فکر می کنم فقط به سوال خودم پاسخ دادم اما می خواستم واضح باشم.

 

با تشکر!
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/device-unreachable-unpingable/m-p/7178618#M7707