دوره مشاوره

شرکت اندورفین ارائه می دهد دوره های مشاوره در هند برای افزایش مهارت های روانشناسان، روان درمانگران، روانپزشکان، پزشکان، پرستاران یا دانشجویان پرستاری، پزشکان جایگزین، درمانگران جایگزین، درمانگران یوگا، مشاوران، مربیان، مربیان، متخصصان تحقیق و توسعه، متخصصان منابع انسانی.

 
تمرکز و طراحی آموزشی آن برای استفاده از این یادگیری برای اجرای عملی ایجاد شده است. همه دوره ها از دانش پیشرفته استفاده می کنند و تحقیقات و رویکرد علوم اعصاب را به ارمغان می آورند.منبع: https://community.hpe.com/t5/Servers-General/Counselling-Course/m-p/7172184#M17275