راهنمای جدید سیستم عامل و قابلیت همکاری SimpliVity در دسترس است

در اینجا پیوندی وجود دارد که شما را به SVTSP-2022_1021.02 و راهنمای جدید Interop می رساند:

توجه: HPE SimpliVity – سیستم عامل جدید SimpliVity OmniStack نسخه SVTSP-2022_1021.02 و راهنمای همکاری به روز شده OmniStack اکنون در دسترس هستند (a00127737en_us)
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/new-simplivity-firmware-and-interoperability-guide-available/m-p/7176965#M3642