رنگ مواد مخدر در دستگاه ایکس ری

رنگ مواد مخدر در دستگاه ایکس ری

رنگ های موجود در دستگاه ایکس ری چمدانی به چه معناست؟

اسکنر چمدان ایکس ری پرسنل امنیتی را قادر می سازد تا بازرسی های امنیتی دقیق و سریع را انجام دهند. تشخیص موثر اشیاء بالقوه خطرناک مانند چاقو، مواد منفجره، مواد مخدر را فراهم می کند. اما دستگاه های بازرسی ایکس ری چگونه این مواد را تشخیص می دهند؟ بیایید این را بررسی کنیم.

 

اسکنرهای چمدان ایکس ری چگونه کار می کنند؟

هنگامی که یک شی در داخل دستگاه ایکس ری چمدانی در معرض ایکس ری قرار می گیرد، برخی از ایکس ری از شی عبور می کند، در حالی که برخی نمی توانند از شی عبور کنند و از طرف دیگر خارج شوند. عاملی که بر عبور ایکس ری تأثیر می گذارد، چگالی اجسام است، به عبارت دیگر وزن اتمی.

 

ساختار اتمی و چگالی مواد را می توان در “جدول تناوبی عناصر” مشاهده کرد. هرچه چگالی یک ماده کمتر باشد، تصویر آن در اسکنر چمدان ایکس ری روشن تر ظاهر می شود. با همین منطق، هر چه چگالی یک جسم بیشتر باشد، تصویر تیره تر ظاهر می شود. اگر جسمی بیش از حد متراکم باشد که ایکس ری به آن نفوذ کند، یک تصویر کاملا سیاه ظاهر می شود.

این اسکنرها بیشتر در فرودگاه استفاده می‌شوند و از آن با نام دستگاه ایکس ری فرودگاه نیز یاد می‌شود.

معانی رنگ ها در سیستم بازرسی ایکس ری

در اسکنر چمدان ایکس ری، اجسام با توجه به وزن اتمی خود در 3 رنگ اصلی ظاهر می شوند. رنگ نشان دهنده نوع جسم و روشنایی رنگ نشان دهنده ضخامت ماده است.

 

چه موادی در ایکس ری نشان داده می شود؟ سیستم بازرسی ایکس ری انواع مختلفی از مواد را در رنگ های مختلف نمایش می دهد. مواد آلی را به رنگ نارنجی، مواد معدنی را به رنگ آبی و مواد مخلوط را به رنگ سبز منعکس می کند.

 

موادی مانند لباس، غذا، کاغذ و چوب مواد آلی هستند و با توجه به چگالی آنها در سایه های نارنجی روی صفحه ظاهر می شوند. باید به مواد آلی توجه شود زیرا مواد منفجره نیز آلی هستند. اگر ماده منفجره با یک ماده معدنی مهر و موم شده باشد، به صورت ترکیبی از رنگ های هر دو ماده روی صفحه ظاهر می شود.

 

نمونه هایی از مواد معدنی شیشه، چینی و اشیاء فلزی هستند. این اقلام به رنگ آبی نمایش داده می شوند و اپراتورهای اسکنر چمدان ایکس ری باید مراقب اشیاء آبی باشند، زیرا بسیاری از ابزارهای مضر از فلز ساخته شده اند. زیرا اشیاء سلاح، چاقو و … از مواد غیر آلی ساخته شده اند.

 

مواد مخلوط که مخلوطی از مواد آلی و معدنی هستند، روی صفحه به رنگ سبز ظاهر می شوند. موادی مانند آلومینیوم، سیلیکون، شیشه نمونه هایی از مواد مخلوط هستند. باروت و چاشنی ها نیز در دستگاه بازرسی ایکس ری سبز به نظر می رسند.