سرور hp proliant dl380 g6 هیچ هارد دیسکی شناسایی نمی شود

بونجور

من گائل لازوب هستم، در راه آهن اقیانوس کنگو کار می کنم.

من با دو سرور HP تاشو DL380 G6 مشکل دارم که بعد از تست بایو هارد هارد را نمی شناسند، چگونه این مشکل را حل کنم

صمیمانه.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hp-proliant-dl380-g6-server-aucun-disque-dur-n-est-reconnu/m-p/7184964#M18249