سفارش بوت بایوس قدیمی موجود نیست

سلام بچه ها.

لطفاً به من کمک کنید تا بفهمم چگونه می توانم گزینه “Legacy bios boot order” را هنگامی که حالت بوت را روی legacy تنظیم کنم، فعال کنم. این گزینه به رنگ خاکستری ظاهر می شود. من سعی می کنم این را پیکربندی کنم تا از طریق pxe از nic اترنت بوت شود تا به یک کلاستر مبتنی بر سیستم xcat بپیوندد. سرور استProLiant XL220n Gen10 Plus

پیشاپیش به خاطر کمک هایتان تشکر می کنیم

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-server-blades/legacy-bios-boot-order-not-available/m-p/7187801#M3802