سوئیچ Aruba2530-24G POE+

سلام!

من با سوئیچ Aruba2530-24G POE+ SWITCH خود مشکل دارم، زیرا برخی از چراغ ها روشن هستند و هیچ چیز وصل نیستند. پورت های بدون چراغ روشن کار می کنند.

نمایش نسخه

تمبر تصویری:
/ws/swbuildm/rel_washington_qaoff/code/build/lakes(swbuildm_rel_washington_qaof
f_rel_washington)
ژوئن 22 2018 12:13:38
OF.16.06.0006
473
تصویر بوت: اولیه

نسخه بوت رام: YA.15.20
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/aruba2530-24g-poe-switch/m-p/7185371#M5926