سوالات ارتقا دهید

نیاز به ارتقا هاست و نسخه های vCenter. اولین باری است که ارتقاء را اجرا می کنم. 6 میزبان در 2 خوشه.

  1. به طور کلی هر میزبان چقدر طول می کشد تا به روز رسانی خودکار را انجام دهد؟ سخت افزار Gen10 HPE.

  2. آیا اگر بخواهم ارتقاءها را به vCenter و هاست جداگانه تقسیم کنم بیش از حد محتاط هستم؟ می دانم که باید هر دو بار از این طریق پرونده های پشتیبانی را باز کنم، اما با آن مشکلی ندارم؟

قدردانی از هر بینش.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/upgrade-questions/m-p/7175882#M3599