سیستم‌افزار مستقل/مستقل HPE 560 Access Point WW J9846A

ما در برخی از مکان‌های قدیمی هنوز چند سفت‌افزار HPE 560 Access Point WW J9846A از کنترل‌کننده MSM خود داریم، در حال حاضر باید آنها را در حالت مستقل اجرا کنیم تا من در حال جستجوی میان‌افزار Autonomus هستم. اما نمی توان آنها را در پورتال پشتیبانی HP پیدا کرد. کسی نسخه ای از نرم افزار رو داشت؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/autonomous-standalone-firmware-hpe-560-access-point-ww-j9846a/m-p/7192618#M6151