سیستم عامل قدیمی مورد نیاز است

کمک به کسب‌وکار با MSA 2040. به نظر می‌رسد من برای قدیمی‌تر شدن به یک قرارداد پشتیبانی نیاز دارم: GL220P010 قبل از اینکه GL225P002-02 فعلی را دریافت کنم.

با پشتیبانی فنی تماس گرفتم که گفت برای خرید گارانتی با فروشندگان صحبت کنید. با فروش تماس گرفتم و آنها مرا به شماره پشتیبانی فنی اصلی ارجاع دادند.

ما باید 2 کنترلر خود را تعویض کنیم و به ما گفته شده است که باید ابتدا سیستم عامل را به روز کنیم تا در صورتی که نرم افزار موجود در کنترلر جدید با کنترلر قدیمی تداخل داشته باشد.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/MSA-Storage/older-Firmware-needed/m-p/7172236#M15788