سیستم مهمان بوت نمی شود (VMWare خاموش می شود)

سلام،

هر زمان که من سعی می کنم یک ماشین مجازی را بوت کنم، VMWare خاموش می شود. همین اتفاق می افتد، زمانی که می خواهید یک VM بسازید …

میزبان: اوبونتو 22.04

VMWare Workstation 16 Player Version: 16.2.4 build-20089737
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-vmware/guest-system-won-t-boot-vmware-shuts-down/m-p/7175041#M3909