صدور مجوز

من نمی دانم که آیا مجوز HPE Oneview Standrad نظارت بر سخت افزار را به عنوان ارسال و ایجاد کیس برای HP پوشش می دهد؟
ما مجوزهای پیشرفته ILO با ضمانت نامه امضا شده در همه سرورها داریم.
//جرج

 

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/licensing/m-p/7181478#M7865