فضای ذخیره سازی لپ تاپ جدید HP من تمام شده است؟

چگونه فضا را برای لپ تاپ hp windows خود آزاد کنم؟ من به معنای واقعی کلمه فقط یک ماه پیش آن را دریافت کردم و تمام کاری که انجام داده ام بازی کردن و انجام کارهای مدرسه است. من تقریباً همه چیز را حذف کرده ام و همچنان می گوید من همه را دارم به جز 6.86 گیگابایت.




منبع: https://community.hpe.com/t5/recovery-manager-central/my-new-hp-laptop-already-ran-out-of-storage/m-p/7182143#M162