فعال کردن کارهای همزمان در بسته تقویت کننده HP iLO برای به روز رسانی سرور

من سعی می کنم از HP iLO Amplifier Pack API برای به روز رسانی سیستم ها استفاده کنم. من می بینم که اگر به روز رسانی ها را در یک جلسه ارسال کنیم، کمتر از 30 سرور، یک کار ایجاد می کند. اما اگر بخواهید یک به روز رسانی دیگر را شروع کنید، منتظر می ماند تا اولین کار تمام شود. این حتی اگر کار اول فقط یک سرور داشته باشد. HP iLO Amp با وجود تعداد سیستم‌های موجود در کار، هر بار فقط یک کار به‌روزرسانی را اجرا می‌کند. من می دانم که تقویت کننده iLO می تواند چندین به روز رسانی را به طور همزمان اجرا کند. چگونه می‌توانیم پیکربندی را تغییر دهیم تا به آن اجازه دهیم تا بیش از یک کار به‌روزرسانی را همزمان با فراخوانی API از طریق اسکریپت‌ها اجرا کند؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/software-general/enabling-concurrent-jobs-on-hp-ilo-amplifier-pack-for-server/m-p/7182829#M677