قطع برق غیرعادی سرور

یک سرور 380G5 وجود دارد که حدود 10 روز از کار افتاده است. هیچ آلارمی روی پنل دیده نمی شود و علامت آن همان قطع برق ناگهانی است (چند سرور در یک کابینت طبیعی است و منبع تغذیه واقعی طبیعی است) و با فشار دادن دکمه پاور می توان آن را به طور عادی راه اندازی کرد. . گزارش ilo نشان می دهد: بازنشانی سرور؛ حذف برق سرور. تعویض منبع تغذیه سرور بهبود نیافت.

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8%E5%BC%82%E5%B8%B8%E6%96%AD%E7%94%B5/m-p/7186476#M181279