ماژول BLc VC Flex-10/10D نحوه ارتقا از 4.50 به 4.85 را در صورت مدیریت OneView انتخاب کنید

سلام

ما یک جفت داریمماژول HPE BLc VC Flex-10/10D محفظه C7000 را انتخاب کنید

ما همه مؤلفه‌ها را ارتقا داده‌ایم، اما امکان ارتقای جفت اتصال مجازی با استفاده از VCSU وجود نداشت زیرا نمی‌توان با هیچ یک از VC ارتباط برقرار کرد. ما می توانیم پینگ بسازیم.

C7000 توسط OneView مدیریت می شود.

چگونه VC را از نسخه 4.50 به آخرین 4.85 ارتقا می دهیم.

با احترام

ویلیامز

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/BladeSystem-Virtual-Connect/BLc-VC-Flex-10-10D-Module-Opt-how-upgrade-from-4-50-to-4-85-when/m-p/7174254#M5241