مبدل DECW$BOOK

آیا کسی می‌داند آیا ابزاری برای تبدیل اسناد VAX/VMS از فرمت DECW$BOOK به PDF یا سایر فرمت‌های قابل خواندن در رایانه شخصی وجود دارد؟

پیشاپیش ممنون

– ران بیزلی (734-330-7931)
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-openvms/decw-book-converter/m-p/7186632#M105778