مدیریت گروه ها در پورتال پشتیبانی HPE

سلام، چگونه می توانم یک محصول را از گروه خود (خصوصی) به گروه مشترک منتقل کنم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/groups-management-in-support-portal-hpe/m-p/7189087#M6043