مشکل تشخیص دیسک ML110 G7 + Debian + SAS

من یک سرور قدیمی ML110 G7 بدون سخت افزار آرایه دارم و می خواهم یک دبیان 11 را با استفاده از SAS-disks روی آن نصب کنم، اما دیسک ها شناسایی نمی شوند.

حتی هنگام بوت شدن در یک نصب قدیمی دیگر برای این سرور روی 2 دیسک SATA با Debian 10 در یک حمله نرم افزاری 1، SAS را نیز شناسایی نمی کند.

در مشخصات ML110 G7 می گوید که دیسک های SATA و SAS هر دو قابل استفاده/تشخیص هستند.

دلم برای چی تنگ شده؟

Schogol

ویرایش: وضعیت را با وضوح بیشتری توضیح دهید

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml110-g7-debian-sas-disk-recognizing-problem/m-p/7178486#M179881