مشکل درگاه دسترسی سوئیچ Aruba Comware 5710من سوئیچ Comware 5710 را دارم که در آن یک vlan ID 10 ایجاد کرده ام و پورت TenGigabit 1/0/9 و 1/0/10 اعضای همان vlan با دسترسی نوع Lick هستند.

IP رابط Vlan 10 10.90.10.1 است.

من یک لپ تاپ را از پورت 1/0/9 و دیگری از پورت 1/0/10 وصل کرده ام. هر دو لپ تاپ قادر به پینگ IP رابط سوئیچ یعنی 10.90.10.1 هستند اما قادر به پینگ IP یکدیگر نیستند.

لطفا پیشنهاد دهید.

رابط Ten-GigabitEthernet1/0/9
پل حالت پیوند پورت
پورت دسترسی vlan 10

رابط Ten-GigabitEthernet1/0/10
پل حالت پیوند پورت
پورت دسترسی vlan 10
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/aruba-comware-5710-switch-access-port-issue/m-p/7199623#M6386