من نمی توانم آرایه را از IP نسخه 3.81 حذف کنم

تصویر WhatsApp 2023-03-07 در 12.38.49 بعد از ظهر.jpegسلام کارشناسان، من یک RAID 1 دارم که در IP نشان داده می شود، سعی کردم سرور را حذف و راه اندازی مجدد کنم، اما همچنان RAID را تماشا می کنم

اگر در ابزارهای سیستمی ببینم، چیزی نمی بینم

هفته گذشته مجبور شدم آرایه هوشمند P408 را جایگزین کنم، اما سرور هنوز سازنده نیست

هر ایده؟؟ من فکر می کنم مانند یک روح است، اما مطمئن نیستم

با احترام

 

 

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-vmware/i-cant-delete-array-from-ip-ver-3-81/m-p/7184238#M3972